Önü Alınamaz Medeniyetsizlik ve Batı Medeniyetinin Çöküşü

Batı medeniyeti maalesef çöküyor. Yükselmekte olan ırkçılık veya aşırı sağ eğilimler gibi şeylerden bahsetmiyorum. Genel nüfus olarak çöküyor, çünkü Ortadoğulular akın akın Batı’ya göçüyorlar. Savaştan kaçıp, Ortadoğu’nun başka yerlerinde neredeyse benzer koşullara maruz kalan Suriyeli mültecilerden bahsetmiyorum. Yıllardır Batı’da yaşayıp, “Batı daha iyi diye” Pakistan’da, Bangladeş’te, Mısır’da değil de Batı’da yaşamayı, orada aile kurmayı, çocuk yapmayı ve çocuğunu orada yetiştirmeyi tercih edip, azıcık kültürel adaptasyon problemi yaşadıktan sonra Pakistan’ı, Bangladeş’i, Mısır’ı Batı’ya getirmeye çalışanlardan bahsediyorum.

Continue reading “Önü Alınamaz Medeniyetsizlik ve Batı Medeniyetinin Çöküşü”

%d bloggers like this: