Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile İlgili TMD Duyurusu

TMD;  akademilerin,  tüm tarih boyunca ve her yerde olduğu gibi, tüm üyelerini kendilerinin seçmeleri  ve akademilerin “atanmışlar-seçilmişler” şeklinde iki ayrı kategoride üyeye sahip olamayacağı görüşündedir.

Türkiye’deki bilimsel araştırma kurum ve program bütçelerinin genel olarak arttırılıyor olmasına rağmen, gerek matematik araştırmalarına gerekse genel olarak temel bilim araştırmalarına yönelik ayrı bir geliştirme politikasının gündemde olmamasını TMD olarak Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir eksiklik olarak görmekteyiz. Matematik araştırmalarının bilim ve teknolojideki önemi ile ülkemiz için öneminin yeterince doğru değerlendirilmemesinden kaynaklanan bu eksikliğin giderilmesi için her düzeyde ve ortamda çabalarımız sürmektedir.

Bilim insanlarımızın bilimsel çalışmalarını doğrudan etkileyen, ve onların geleceğe umutla bakmalarını engelleyen bir diğer çok önemli ve güncel sorun da; bilimsel araştırmaların  ve bilim insanlarının  nitelik değerlendirilmesinde giderek artan ölçüde bilim dışı ölçülerin kullanılıyor olduğu kaygısıdır. Bilim insanlarının ve bilimsel araştırmaların kalitesinin nasıl ölçüleceği konusu, YÖK ve TÜBİTAK tarafından belirlenen TÜBA üyelerinin isimlerinin kamuoyuna duyurulması ile maalesef bir kere daha gündeme  gelmiştir. TMD olarak  bilimsel nitelik değerlendirmesi sorununun da; bütçe kaynaklarının bilimsel araştırmaya nasıl ve hangi öncelikle ayrılacağı sorunları kadar ülkemizin geleceği  açısından çok önemli bir sorun olarak gördüğümüzü bir kere daha vurgulamak isteriz.

Bilim insanlarını ve bilimsel araştırmaları değerlendirmek üzere yüzyıllar içerisinde oluşmuş evrensel değer yargıları; tek boyutlu bir bakış açısına sığmayacak kadar karmaşıktır. Bu değer yargıları;  bilim dallarının doğal ve tarihsel gelişim farklılıklarının da etkisiyle çok boyutlu ve çok parametreli bir yapıdadır.  Değerlendirme süreçlerinin yapısal zenginliği ve karmakşılığı nedeniyle,  ancak nitelikli bilim insanları tarafından yapılmış değerlendirmeler sağlıklı bir sonuç verebilir. Bilimsel gelişimi üst düzey olan ülkelerde, nitelikli bilim insanlarının   danışmanlığından yararlanılarak sağlıklı sonuçlara ulaşılan örnekler de gözden kaçırılmamalıdır. TMD ülkemizin gelişmesine yönelik bütün iyi niyetli çabalarda ve uygulamalarda; bilimin ışığından sapılmamasının yaşamsal önemde olduğu görüşündedir. Bu bağlamda; bilimsel nitelik değerlendirmesinin  gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de evrensel normlara paralel  bir şekilde yapılmasının ülkemizin refahı ve geleceği açısından  önemini vurgulamak isteriz.

TMD olarak bu konuda elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna ve tüm ilgililere duyururuz.

Not: Metin benim tarafımdan oluşturulmamıştır. Eski bir matematik öğrencisi olarak Türkiye Matematik Derneği’ne üyeyim, ve e-mail gelen kutuma bu duyuru düştü. Bahsedilen her şeye katıldığım için kendi blogumda paylaşmamın uygun olacağını düşündüm. Umarım daha çok kişiye ulaşmasına azıcık da olsa katkım olmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: